Seismology

BADANIE SEJSMICZNOŚCI NATURALNEJ I INDUKOWANEJ DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA DLA OCENY I PROGNOZY ZAGROŻENIA SEJSMICZNEGO.

Kierownik Zakładu

dr hab. Łukasz Rudziński, prof. PAN